Bot Telegramowy w Typescript

Dowiedz się jak stworzyć bota na telegramie, dodać w nim nasłuch na komendy oraz skonfigurować wysyłanie powiadomień.

Bot Telegramowy w Typescript

Jeden z projektów, które wypuściliśmy w tamtym miesiącu używał Telegrama do wysyłania powiadomień. Wpis pokaże Ci jak skonfigurować wysyłkę powiadomień od zera używając typescript.

Przygotowanie środowiska

Zaczniemy od przygotowania plików konfiguracyjnych:

tsc --init
npm init -y

Instalujemy telebot - paczkę zapewniającą SDK telegrama. Jej dokumentacja znajduje się tutaj:

mullwar/telebot
The easy way to write Telegram bots in Node.js. Contribute to mullwar/telebot development by creating an account on GitHub.

razem z nią instalujemy niezbędny zestaw bibliotek do typescript:

npm i telebot @types/telebot @types/node typescript ts-node

W pliku tsconfig.json nadpisujemy następujące opcje:

"target": "ESNEXT",
"moduleResolution": "node",
"allowSyntheticDefaultImports": true,

Uzyskanie TOKENU API

Aby móc korzystać z API będziemy potrzebowali tokenu. Najprostszym sposobem jego uzyskania jest napisanie na telegramie do bota tworzącego boty. Jest to BotFather.

Cała konwersacja polega na tym, że podajemy komendę tworzącą bota, jego name, username i dostajemy token.

Dołączenie tokenu do projektu

Zalecam dodanie TELEGRAM_TOKEN z tą wartością do pliku .env np

TELEGRAM_TOKEN=xxx

W package.json dołączamy linię

  "start": "ts-node index.ts",

wewnątrz scripts. Tworzymy plik Makefile

include .env
export

node_modules: package.json
	npm i

up: node_modules
	npm run start

dzięki niemu automatycznie importujemy .env i nie musimy używać flag z linii komend ani paczek takich jak dotenv. Nie zapomnijmy dodać .env do .gitignore.

Kod do uzyskania ID chatu

Jeśli chcemy, żeby nasz bot odpowiadał wystarczy w pliku index.ts napisać kod:

import TeleBot from "telebot"

const bot = new TeleBot({
  token: process.env.TELEGRAM_TOKEN || '',
});

bot.on(["/configure_bot"], (msg) => {
  console.log(msg);
  bot.sendMessage(msg.chat.id, `CHAT_ID: ${msg.chat.id}`);
});

bot.start();

Następnie dołączyć bota do chatu i napisać do niego. Wynik będzie następujący:

Identyfikator chatu jest kluczową informacją, jeśli chcemy wysyłać do niego powiadomienia. ID chatu i Token to kluczowe informacje mówiące jaki bot i gdzie pisze. W naszym przypadku bot był ustawiony tak, żeby różne dane wysyłać na różne grupy więc musieliśmy powtórzyć to polecenie dla kliku grup i zanotować je w pliku .env. Do .env dopisujemy linię

GROUP_LOG_ID=-506870285

Wysyłka sygnałów

Będziemy co sekundę wysyłać do kanału losową liczbę jeśli będzie większa niż 0.5. Wystarcz do tego kod

setInterval(() => {
  const rand = Math.random();
  if (rand > .5) {
    bot.sendMessage(parseInt(process.env.GROUP_LOG_ID || ''), `${rand}`)
  }
}, 1000)

To był bardzo prosty kod i bardzo prosty bot. Z takimi botami można robić praktyczne rzeczy. Np:

 • Budować tekstowy interfejs do zdalnej konfiguracji systemu. Takie CLI jest tańsze niż podłączanie frontendu, formularzy i przycisków.
 • Budować systemy powiadamiające o zdarzeniach. Jest to łatwiejsze niż wysyłka SMS, czy Emaili do których wymagani (albo zalecani) są zewnętrzni dostawcy. W telegramie ominęliśmy problem płatności za wiadomości, a grupy mogą mieścić setki tysięcy członków.